Sivut ovat uudistuneet.

Aiheeseen liittyvää tietoa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/sahkoisten_palveluiden_saavutettavuus

Thl.fi:n hakuun

Thl.fi:n etusivulle